DA LI bio kamini zaista
GREJU?

BioNova, Beograd, 28. Februar 2023.

Jednostavno DA. 

Iako nisu namenjeni da budu stalni izvor grejanja, bio-etanolski kamini proizvode značajnu količinu toplotne energije. Kako nema produkcije dima nije potreban odvod gasova te je toplota u prostoriji u potpunosti zadržana. Toplotna efikasnost prilikom sagorevanja bio etanola je do 98%.

BioNova gorionici koncipirani su tako da predstavljaju stvarnu alternativu efektu kaminika na čvrsto gorivo u svakom pogledu. Naši kamini nisu dizajnirani da budu samo dekor u enterijeru, kako je to često prezentovano i shvaćeno, već zaista kaminin koji nudi sve prednosti pravog plamena, bez emisije neprijatnih mirisa od nesagorenih isparenja i štetnih gasova  uz vizuelni efekat bogatstva autentične boje plamena i značajnu emisiju toplote.

Svi naši gorionici, zbog usklađenosti sa EN 16647 standardom imaju toplotni izlaz od 3,5KW – 4,5KW što bi se po tolotnoj moći moglo uporediti sa klimatizerom od 12BTU u režimu grejanja. Maksimalna zapremina rezervoara, kako je to standard propisao, iznosi 3 litra što daje oko 6h intenzivnog grejanja. Po našim iskustvima jedan BioNova gorionik će biti dovoljan da uspešno zagreje prostoriju od oko 40 m2 za veoma kratko vreme, okvirno 30 min., kada je poželjno smanjiti intenzitet plamena što je izvodljivo kod serije gorionika BioNova Box Burner.

Pošto je plamen zaista pravi, poseduje veliku toplotnu moć, dizajniranje i izgradnju kamina ne smemo olako shvatati. Kada se kamin ugrađuje u okruženje od gorivih materijala, na primer u nameštaj, svakako bi preporučili jedno od naših čeličnih lažišta. U koliko želite da sami dizajnirate i izgradite svoj kamin nudomo vam uputstvo za projektovanje i izgradnju koje je obuhvatilo sve bitne elemente na koje je potrebno obratiti pažnju.

Da li su bio kamini sigurna i zdrava alternativa ?

Premium bio kamini koji su dizajnirani i proizvedeni po kriterijumima aktuelnih normi i standarda svakako su sigurna i zdrava alternativa. Emisija ugljen dioksida prilikom sagorevanja bio etanola u odnosu na sagorevanje drveta je niža i do 50% , dok je emisija drugih štetnih gasova i čestica u odnosu na sagorevanje fosilnih goriva niža od 19 do 48% .  Po nalazima testa Initial Type Testing na osnovu DIN 4734-1:2011-01 koji je sproveo TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, primenom naše tehnologije izrade kao i EECT tehnologije sagorevanja etanola ostvarena je emisija od maksimalnih 4 ppm ugljen monoksida za dozvoljenih 30 ppm i 257 ppm ugljen dioksida za dozvoljenih 5000 ppm što predstavlja dokaz kvalitetnog i potpunog načina sagorevanja.

BioNova bio kamini - Beograd, Srbija

Želite da nam postavite pitanje ?


logo Nova Vizantija

Nova Vizantija – Bio Nova Kamini

Svetogorska 12/21, Beograd 11103, Srbija

Radno Vreme